kde nás najdete? mapa
image

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Záboří

2. Důvod a způsob založení

Obec Záboří (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena dne 1.7.1973 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce má 8 členů a kontrolní a finanční komisi.

Seznam organizací:
Sbor dobrovolných hasičů Záboří
TJ ZD Záboří
MŠ, ZŠ

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Záboří
  Záboří 88
  387 34 Záboří

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Záboří
  Záboří 88
  387 34 Záboří

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí: 7.00 - 11.30, 12.00 - 15.00
  Úterý: 7.00 - 11.30, 12.00 - 15.00
  Středa: 7.00 - 11.30, 12.00 - 17.00
  Čtvrtek: 7.00 - 11.30, 12.00 - 15.00
  Pátek: 7.00 - 11.30, 12.00 - 13.00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 383 494 333

 • 4.5 Čísla faxu

  -

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.zabori.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna 

 • 4.8 Další elektronické adresy

  obec@zabori.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  5teandn

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 27-2698770267/0100

6. IČ

252 018

7. DIČ

CZ 00252 018

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2019.pdf

Výroční zpráva za rok 2016 a 2017 (verze pdf)

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

V roce 2019 nebyl žádné informace požadovány.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: