kde nás najdete? mapa
image

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > M E T O D I C K É   S D Ě L E N Í Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí

M E T O D I C K É   S D Ě L E N Í Odboru odpadů Ministerstva životního prostředíM E T O D I C K É   S D Ě L E N Í

 

Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob

 

 

Zařazení odpadu

 

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává toto metodické sdělení za účelem správného zařazení odpadu.

MŽP sděluje postup k zařazení odpadu vzniklého z kontaminovaného materiálu z antigenních testů na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, které jsou určeny výhradně k samotestování osob.

V případě výrobků (testovacích sad) určených pro sebetestování osob (např. zaměstnanců, občanů, žáků atd.), kdy testy lze provádět bez asistence zdravotního personálu, Ministerstvo životního prostředí doporučuje v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) odpad, vzniklý ze sebetestování pomocí těchto testů na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, zařadit jako běžný směsný komunální odpad pod katalogové číslo 20 03 01.

 

Jelikož je zde ovšem riziko, že testovaná osoba bude SARS-CoV-2 pozitivní, pak je třeba veškerý odpad z testovacích výrobků ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady.

 

Platí pokyny MŽP pro správnou manipulaci s takovýmto odpadem:

 

·  Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.

· Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.

· Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.

· Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.

· Po manipulaci s odpadem si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.

· Buďte ohleduplní a minimalizujte riziko pro všechny osoby, které nakládají s odpady.