kde nás najdete? mapa
image

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie

Historie

 

ZÁBOŘÍ

Obec Záboří leží necelých 8 km jižně od města Blatná, nachází se  v nadmořské výšce 555 m. n. m., je obklopena hlubokými lesy, z čehož je možné určit, že  původ názvu obce je odvozen z místa jejího založení,  tedy za bory.

Vzhledem k archeologickým nálezům a ověřeným principům prvního osídlení Blatenska lze předpokládat založení osady Záboří již koncem 7. století p. n .l., avšak první písemná zmínka pochází z roku 1198, kdy je osada  Záboří  předmětem darovací listiny Přemysla Otakara I., a to klášteru dominikánek při kostele sv. Jiří na Hradě pražském. Spolu se Zábořím byly  darovány, a tedy  i zmiňovány,  další osady z okolí, např.  Pole, Lažánky, Bratronice. V roce 1228 prokazatelně již Záboří patří klášteru sv. Jiří, který celý majetek v roce 1305  prodal jistému Koldovi „pro přílišnou vzdálenost od kláštera". Přitom přes osadu Záboří již v 10. - 11. století vedla tzv. Březnická stezka zvaná „Vintířova", a to z Dobré vody na Šumavě kolem hradu Práchně, podél Otavy do Horažďovic, dále tedy přes Záboří k Blatné, kde se křížila s „Vimperskou" větví Zlaté stezky z Prachatic přes Vodňany a Písek na sever k Praze, Vintířova stezka pokračovala přes Březnici rovněž ku Praze.

Z konce 13. století pochází zemanská tvrz (podle některých historických pramenů mohla být založena již v 9. až 11. století), zde sídlili mnozí vladykové Záborští. V roce 1361 to byl jistý Mladota. Tvrz byla kamenná a krytá šindelem jako většina tvrzí v okolních osadách v té době. V druhé polovině 16. století byla radikálně přestavěna a v 18. století pak přebudována na sýpku. Dnes opět slouží tato nemovitá kulturní památka k bydlení, má opravenu fasádu, střechu i interiéry, a na jižním štítu se pyšní slunečními hodinami.

Foto 1 Tvrz sluneční hodiny

Až do r. 1622 patřil statek Zábořský s tvrzí ke Kadovu. Pak získal Záboří Vojtěch Beneda z Nečtin, který po své smrti odkázal majetek manželce Anně Marii, rozené Vratislavová z Mirovic a jejím vnoučatům, dětem Mikuláše Alše ze Rzavého. Tento majetek a statek Záboří s mlýnem v Kuši, Blatenkou a mlýnem Lhotka byl prodán 19. 5. 1622 Alšovi Ferdinandovi Vratislavovi z Mitrovic, který koupený statek Zábořský i s tvrzí připojil ke Lnářům, k nimž náležel až do r. 1850.

Dominantou obce Záboří je trojlodní kostel sv. Petra a Pavla na návrší, v sousedství tvrze. Původně románský, později gotický kostel byl zřejmě postaven již za doby vlastnictví osady Záboří ženským klášterem sv. Jiří na Hradě pražském v první polovině 13. stol.. Písemný doklad o existenci uvedeného kostela pochází z r. 1305. Raně gotický kostel byl rozšířen o boční lodě r. 1607 a nově vybaven mobiliářem v r. 1713. Původní samostatná dřevěná zvonice před kostelem po vyhoření někdy koncem 16. stol. byla znovu postavena, avšak z kamene, spolu s barokní bránou vedoucí na původní hřbitov kolem kostela. Tento hřbitov  byl uzavřen v roce 1873 a v témže roce byl vysvěcen nový, umístěný na konci obce směrem k obci Čečelovice.

Foto 2 kostel, popiska: Fasády a střechy objektů v areálu kostela byly opraveny v letech 2013 až 2014

Ke kostelu byla v r. 1728 v barokním slohu přistavěna fara z kamene, krytá šindelem. Od fary nahoru ke kostelu byly zhotoveny kamenné schody, a to v roce 1732 rovněž v barokním slohu. Před farou byla  postavena kaple se sochou Panny Marie Bolestné. Na jejím torzu byl  v r. 1862 přistavěn  do průčelí fary kamenný oltář.

Kromě památkově chráněného kostela a fary se v obci nachází i zajímavá drobná sakrální architektura. V r. 1840 byla na návsi postavena kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, z téže doby pochází i kaplička sv. Vavřince v blízkosti nového hřbitova. U cesty na Čečelovice po pravé straně postavena v r. 1707 „morová kaplička", neboť v té době řádil v celé Evropě mor a v Záboří zemřelo 90 obyvatel, kteří zde byli pochování na poli.

Foto 3 Návesní kaple sv. Jana Nepomuckého

Je jistě unikátní, že v Záboří byla jedna z prvních škol na Blatensku z roku 1636, po jejím vyhoření byla postavena v letech 1859 - 1861 na svahu pod kostelem jiná škola, stavebně rozšířena v r. 1882, nazývaná jako stará škola, ve které se vyučovalo do roku 1988. Záboří se řadí rovněž v prvenství mezi obce v nich byl založen  místní dobrovolný požární sbor s vedením Josefa Houry, při této dlouholeté tradici je velmi činný i v současnosti. V neposledním  byla v Záboří jako jedna z prvních za Rakouska - Uherska zřízena poštovna v r.1904, pošta se nacházela ve Lnářském hostinci (budova u staré školy) a v roce 1926 byla přestěhována do hostince p. Slaniny zvané „Na sále".

Foto 4 Dobové fotografie

Obec Záboří je také  právem hrdá na  velmi  významného rodáka, uznávaného  politika USA, Adolpha Joachima Sabatha. Na svět přišel 4. dubna 1866 v Záboří u Blatné, v židovské rodině, jako druhé z jedenácti dětí Joachima a Barbary Sabathových. Jeho matka vedla malý krámek se smíšeným zbožím a domácnost. Otec byl řezníkem a překupníkem jatečných zvířat. Malý Adolph chodil do obecné školy v Záboří mezi lety 1872 – 1880. Jako patnáctiletý odcestoval do USA. Zpočátku se Adolf živil příležitostnými pracemi, později se prosadil jako realitní agent. Z vydělaných peněz postupně uhradil cesty svých rodičů a všech deseti sourozenců do USA. Zbylo mu i na další studia na lyceu, později i na právech. V roce 1891 dokončil vysokoškolská studia práv a počal pracovat jako advokát. V roce 1895 byl jmenován soudcem. Funkci zastával až do roku 1906. V roce 1907 byl zvolen do Sněmovny reprezentantů (Kongresu) za Demokratickou stranu, za pátý okrsek státu Illinois. Jako kongresman působil nepřetržitě 23 funkčních období až do své smrti v roce 6. listopadu 1952, dva dny po svém dalším znovuzvolení. Jako dobře situovaný americký občan, nezapomínal Adolph Joachim na svou vlast a rodnou obec, po první světové válce se zasloužil o vznik samostatného Československa a např. spolufinancoval v obci výstavbu sirotčího domova – Sabathova útulku. V roce 1947 bylo obcí Adolphu Joachimu uděleno čestné občanství, slavnostního aktu se zúčastnil i zástupce Velvyslanectví USA v Československu.

 

Foto 5 foto A. J. Sabath nebo Sabathův útulek

Po II. světové válce došlo k rozvoji bydlení i dalšího zázemí pro obyvatele. Záboří se stalo  střediskovou obcí. V šedesátých letech byl postaven nový školní pavilon (dnes mateřská škola), požární nádrž "Louže" uprostřed obce a nový kravín rozrůstajícího se JZD směrem na Bratronice. V letech sedmdesátých byly vybudovány nové bytovky v lokalitě  Na pahorku, zprovozněna nová školní kuchyně a jídelna, byla postavena sportovní hala,  tenisové kurty, nová pošta, holičství, zdravotní středisko, prodejna potravin i restaurace. Místní národní výbor se z fary přestěhoval do nové budovy, kterou dodnes sdílí společně s hasiči. Nevyhovující stav staré školy vedl v letech osmdesátých ke stavbě nové budovy v těsné blízkosti sportovní haly. Vyměřovací práce začaly v listopadu 1985 a budova byla slavnostně otevřena 4. listopadu 1988. Školní jídelna byla zkolaudována až o tři roky později v květnu 1991. Všechny tři budovy byly navzájem propojeny, čímž odpadlo dřívější složité přecházení mezi jednotlivými částmi školy. Byly postaveny další bytovky Na Fišmarku a u hřbitova. V roce 2001 došlo k postavení typizované telekomunikační věže společnosti T-Mobile s vyhlídkovou plošinou určenou pro turistickou veřejnost, a to na návrší mezi obcemi Záboří a Čečelovice v nadmořské výšce 587 m n.m., z vyhlídkové plošiny ve výšce 25 m je možno spatřit vrcholky Brd, některé vrcholky Šumavy, ale především půvabnou a rozmanitou krajinu okolí Záboří.

Foto 6 Záboří v říjnu – foto Hana Šourková

Se začátkem nového tisíciletí byla v obci zahájena stavba plynofikace, která začala občanům sloužit v roce 2002. V roce 2005 vzniklo za sportovní halou víceúčelové sportovní hřiště, které slouží nejenom členům místní TJ, ale také škole.

Dnes obec Záboří patří počtem 329 obyvatel mezi nevelké obce, která ovšem svým obyvatelům zajišťuje dostupné zázemí. Působí zde mateřská i základní škola, která poskytuje předškolní vzdělávání a základní vzdělání žáků 1. i 2. stupně.  Dopravní obslužnost žáků do školy i pracujícím do zaměstnání zajišťuje autobusová doprava s linkami Blatná – Strakonice a Blatná - Horažďovice. Základní potraviny a spotřební zboží lze zakoupit v místním obchodě provozovaném COOP Sušice, případně v pojízdné prodejně masa a uzenin HUGO. O své pacienty pečuje dojíždějící  lékař pro dospělé, svou pobočku zde má s denním provozem stále Česká pošta, po celý pracovní týden je k dispozici rovněž obecní úřad. Sídlí zde firma Kovovýroba Slavík. V obci jsou nabízeny i další služby - holičství a kadeřnictví, ubytování a restaurace v penzionu Stará škola, provoz pohostinství v Zábořské hospůdce. V místním kostele se každou neděli dopoledne konají bohoslužby.

Foto 7 Autobusovou zastávku si vymalovali žáci ZŠ

Aktivní spolkovou  činnost nabízí místní SDH a TJ ZD Záboří. SDH Záboří si připomnělo velkou slavností v roce 2018 výročí 130 let od založení a v roce 2019 obnovilo slavnostní Síň tradic v budově obecního úřadu,  kde jsou shromážděny spolkové dokumenty, jednací knihy, dobové i současné fotografie, poháry, diplomy či dochované hasičské atributy z historie existence spolku.  Je jistě zajímavostí, že SDH Záboří  s členskou základnou 98 členů,  má dvě skupiny zásahových družstev JPO III., s ohledem na zabezpečení jejich činnosti se v roce 2020  podařilo získat finanční podporu na nové hasičské auto i na obnovu vjezdových vrat do hasičské zbrojnice. TJ ZD Záboří eviduje 172 členů v osmi oddílech – fotbalovém, hokejovém, tenisovém, nohejbalovém a především volejbalovém, oddíl mají i stolní tenisté, turisté a ZRTV ženy. Volejbalová Zábořská smeč, tenisový Memoriál Miroslava Petráška, Františka Škody a Miroslava Augustina nebo třeba Tradiční Silvestrovský pochod turistů jsou velmi oblíbenými a navštěvovanými sportovními událostmi.

Právě spolky, mimo vlastních soutěží, spolu s obcí spolupořádají tradiční kulturní, společenské a sportovní akce v Záboří, mezi které patří např. Sálová kopaná o pohár starosty, Čarodějnice, Májka, Dětský den, Pouťové posezení pod Lípou, Posvícenská zábava, Adventní trhy, Vánoční koncert, ale např. také zajišťují podporu při organizaci a zajištění průběhu národních cyklistických a rallye závodů.

Zázemí společenských a kulturních aktivit poskytuje zejména  místní kulturní dům, kde je provozována Zábořská hospůdka, tedy i ve spolupráci s ní. Na sále se konají plesy rodičovský, sportovní, hasičský i dětský maškarní, oslava MDŽ, setkání rodáků, divadelní představení pozvaných spolků, hudební zábavy. Provozovatel hospůdky pořádá ale třeba i různé Zabijačkové hody, Rybářské závody, tematické oslavy jako na Valentýna či o Velikonocích apod.    

V samostatné režii obce je pořádáno slavnostní Vítání občánků, Loučení se žáky 9. tříd ZŠ a předškoláků MŠ či gratulace jubilantům. Obec vydává čtvrtletně Zábořský zpravodaj, který přináší občanům nejen informace z aktuálního dění v obci, informace z jednání zastupitelstva, ale také např. články o historii, o činnosti spolků a či úspěších žáků MŠ a ZŠ.

Foto 8 Síň tradic SDH Záboří

V současné době probíhají v obci zejména lokální opravy místních komunikací, dožilých částí kanalizace a úpravy veřejného prostranství, tj. chodníků, parkovacích stání a zeleně. V roce 2016 bylo provedeno kompletní zateplení budov základní školy včetně sportovní haly, nové fasády se dočkal objekt místního obchodu i obecního úřadu,  v roce 2019 byla realizována rekonstrukce domu čp. 4 na komunitní centrum. Obec provozuje vodárnu, čističku, sběrný dvůr, zajišťuje správu hřbitova, pravidelný úklid a údržbu veřejného prostranství, ale např. i krásnou květinovou výzdobu v obci. Obecní rozpočet je vyrovnaný a i díky dotacím se daří zlepšovat infrastrukturu obce, vybavení školy, školky či techniky SDH.

Foto 9 Adventní trhy

Na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny  PČR od roku 2015 užívá obec Záboří znak a vlajku dle návrhu Mgr. Vladimíra Červenky v konečném grafickém návrhu Mgr. Jiřího Sankota:

 Znak

 

Polcený štít, v pravém zeleném poli kosmo postavený stříbrný gotický klíč, šikmo podložený vztyčeným stříbrným mečem se zlatým jílcem, levé pole červeno-stříbrně čtvrcené.

 

Vlajka

List vlajky tvoří dva svislé pruhy. V zeleném žerďovém pruhu kosmo bílý gotický klíč zuby dolů podložený šikmo bílým vztyčeným mečem se žlutým jílcem. Vlající pruh je červeno-bíle čtvrcený. Poměr šířky k délce listu vlajky je 2 : 3.

 

Výklad

Zelená tinktura symbolizuje krajinu kolem Záboří, které dominuje starobylý románsko-gotický kostel sv. Petra a Pavla ve výrazné poloze nad obcí. Na jeho zasvěcení odkazují figury klíče a meče. Červeno-stříbrně čtvrcený štít byl erbem Oldřicha ze Záboří (1426), prvního šlechtického majitele vsi, jehož erb je znám v tinkturách. Dále jsou červená a stříbrná rovněž obsaženy ve znaku kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, který je vůbec nejstarším známým vlastníkem Záboří (do počátku 14. století) i pravděpodobným stavebníkem zdejšího kostela.


 

 

 

V roce 2019 byl obecní znak přemalován na návesní kapli sv. Jana Nepomuckého nad sluneční hodiny  a vlajka je vyvěšena spolu se znakem na budově obecního úřadu. Události každého uplynulého roku jsou zaznamenány v kronice hasičské, školní a samozřejmě obecní. Obec však tvoří především lidé, kteří v ní žijí. Pro některé je život v Záboří aktivní a  bohatý, pro jiné poklidný a možná nudný. Pro mnohé je domovem, pro některé místem, kam se rádi vrací. Pozoruhodně zmapovat život v obci se podařilo v knize „Záboří od čísla k číslu aneb vesnička má středisková“, vydané v roce 2020.

Foto 10 Kniha

Okolí Záboří nabízí úžasné vyžití, je obklopeno krásnými hlubokými lesy, které jsou jako stvořené pro návštěvu houbařů, nechybí zde cyklostezky a turistické trasy mezi rybníky a květnatými loukami, můžete se kochat výhledy na Šumavu nebo na  Brdy. Nevěříte? Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, obec Záboří se těší na Vaši návštěvu!

Text a foto: Jitka Říhová, kronikářka obce

!!!Foto jsou uloženy ve fotogalerii ZAJÍMAVOSTI.!!!